Methode Repairing Balance

‘Wat is de route naar angst? Als je die kent weet je ook de route terug!’

Vanuit deze persoonlijke vraag is een succesvolle methode ontwikkeld om mensen met klachten als depressiviteit, angst en paniek en burn-out te begeleiden naar herstel.

Met de methode Repairing Balance kunnen we de gevoelswereld van iemand in kaart brengen, waardoor de kern van de mentale problemen van mensen zichtbaar wordt.

De methode onderscheidt zich door:

Meten is weten:

Een uitgebreide intakemeting op het gebied van denken, gevoelens, overtuigingen (ook de onbewuste), lichamelijke klachten en gedrag, waarbij direct al zichtbaar wordt wat de oorzaak is van de mentale problemen en op welke leeftijd dit is ontstaan. Wij leggen de onderlinge relaties en brengen die terug naar de gevoelswereld om vervolgens aan te geven hoe te herstellen met blijvend resultaat.

Een tussen- en eindmeting, waarbij alle gebieden nogmaals worden gemeten, maakt zicht baar welke ontwikkeling de cliënt door het traject heeft doorgemaakt.

Werken vanuit het gevoel:

Kennis van en werken vanuit de gevoelsbeweging©. De gevoelsbeweging is een model waarin de samenhang tussen onze 12 positieve en 12 negatieve basisgevoelens wordt weergegeven. Repairing Balance gaat ervan uit dat wanneer al onze positieve gevoelens zich in voldoende mate hebben ontwikkeld wij de weg naar innerlijke balans terug kunnen vinden.

Van inzicht naar een nieuw evenwicht:

We kunnen voor jouw een traject op maat maken.

Tijdens het traject krijgt je inzicht in jezelf en je leert te handelen vanuit de verbinding met jezelf.

Je leert belemmerende overtuigingen los te laten en te vervangen door ondersteunende overtuigingen. Niet ontwikkelde positieve basisgevoelens worden alsnog ontwikkeld.

Doordat je jezelf stap voor stap ontwikkelt en daarmee een nieuwe leefwijze leert, is het resultaat blijvend.

Uit ervaring weet ik wat het is om op te groeien met een ouder met psychische klachten. Dankzij mijn studie psychologie en opleiding tot Repairing Balance therapeut heb ik de emotionele lading van mijn jeugd op kunnen lossen. Deze ervaringen zet ik in bij mijn werk, zodat jij ook kunt gaan leven in plaats van overleven…

Lees meer